RSS srautas

A cup of tea with Hannele from Style À Propos

Posted on

Ši mergina sukontaktavo mane tuo metu, kai galvojau, kad jau viskas, rauksim šitą blogą, niekas čia nieko nesupranta ir niekam čia nieko nereikia. 🙂 Tačiau ji, būdama iš kito pasaulio krašto nusprendė pakalbinti mane ir publikavo mūsų pokalbį savo bloge Style À Propos. Interviu susilaukė gražių žodžių ir parodė, kad mada, kaip ir muzika, neturi sienų. Šia kalba gali kalbėtis visi.. Taigi šiandien noriu išreikšti pagarbą ir pristatau šią žavią asmenybę Hannele Jums.

Lietuviškas vertimas apačioje.

ag: Tell a little bit about yourself

H: My name is Hannele. I live with my Husband in North Carolina U.S, His home state. I’m originally from Paris, France and lived in Toronto, Canada for a long time. I had moved back to Paris and finished high school when I decided to return to Toronto and enroll at the Ryerson University School of Fashion from which I later graduated with a Bachelor in Fashion Design.

ag: What led you to start blogging? How everything started?

H: It all started in January 2008. At the time, I lived just outside of Columbus, Ohio and felt extremely isolated. For the first time in my life, I was uninspired with my surroundings and all together feeling as though I was missing out on global Fashion. Ironically, I worked in Technical Design for a popular brand of clothing, but the environment there turned out to be bland and sterile. Documenting my outfits on the Internet was a way to reconnect with like minded individuals and achieve a new outlook on Personal Style. Blog: Style À Propos

ag: How would you describe your style?

H: My style is eclectic in the sense that I like to combine contrasting elements. Documenting daily outfits has helped me realize that however much I’d like to give a name to my current style, it really doesn’t matter. What I wear and how I wear it changes and evolves with me on a daily basis. There are days I feel more playful than others, more willing to try new things, which helps close a door and open a new one along the way. Doesn’t mean I won’t want to reopen it later.

ag: What inspires you the most? Is it fashion in general, or maybe something you see in your surroundings? Nature? Mood?

H: Art, music and people inspire me. Art: I am drawn to the lines and shapes of Art Deco. Not to mention the paintings of Tamara de Lempicka. Music: is so very important, it is like the vessel to my inspiration, the pulse that drives it to the surface. I enjoy many types of music. People: I admire handfuls of fearless and talented bloggers for expressing their style personality and creative voice.

ag: How do you choose what to wear? Is it some particular piece of clothing that you “dress around“? Or do you first see the complete look and try to come up with something with what you have? How is that dressing process going? :)

H: I’m very tuned in to potential contrasts when picking out the elements that make up an outfit, the tension between those elements is what makes it interesting to me. The goal is to achieve some kind of harmony between the expected and the unexpected. Which often makes for something deceivingly dressed up with casual accents or vice versa, deceivingly casual with dressed up accents, blurring the line between what’s considered dressed up and what’s considered casual. I pick a top or a bottom, and go from there. Often I end up with a different top or bottom, because the rest speaks a different story. I don’t think I’ve ever been satisfied starting an outfit around a pair of shoes… to me they are part the finishing touches.

ag: Your style icons.

H: I don’t have a particular person in mind. But I admire people who know themselves well enough to project a clear image of who they are whatever their chosen style direction. In other words, people with strong style personalities.

ag: Where do you mostly buy your clothes? Does the name on the tag affects your choice?

I buy clothes wherever I can afford them if it so happens it is something I’m looking for. Brands do not affect my choice unless I find out that there’s something seriously twisted about the way they do business. Most mainstream everything comes from the same manufacturers in Asia/Mexico etc anyways. And it costs them next to nothing to mass produce it there. The fact is, there’s always a cheaper more affordable version somewhere else and sometimes style/quality is near identical to its pricier sibling. Many companies copy their competitors so blatantly, it’s no wonder. On the other hand, I feel it is important to know when it is appropriate to support a company or designer you believe in.

ag: Do you think only models can look gorgeous fashionistas? What do you think about recent size talks in fashion world?

H: Can anyone achieve the same effect some models have in the media? maybe not. Models are expected to have a certain sense of style simply because they are tools of the trade, over exposed to the industry’s scrutiny and molded to fit certain standards. But I don’t think models are the only ones capable of drawing attention to themselves for their sense of style. In fact, they’re not. Everyone holds the potential for admirable sense of style. What is admirable is subjective and varies from one person to the next.

I am all for the inclusion of a more diverse group of body shapes and sizes (within healthy BMI ranges) to be represented on the fashion scene. Recognizing that there is a discriminatory phenomena influencing who walks down the runways and who graces the pages of magazines (for the sake of selling fantasy and warped idealism) is a step in the right direction.

ag: What are your future plans considering blogging? How long do you think you’ll be interested doing it? Maybe you plan to expand your fashion activities?

H: I’d like to include more in terms of inspiration, projects, interviews, personal creations… I can’t think of any reason why I’d stop blogging any time soon other than becoming exceedingly busy… still, I think I’d find time to blog! I plan on creating a small line of clothing in the future.

ag: Your biggest wish.

H: I’m moving back to Paris sometime next year, so I wish for a smooth transition back home.

Thank you again, Hannele for your answers and I’m glad we had this international fashion affair 🙂

VERTIMAS:

ag: Papasakok šiek tiek apie save

H: Mano vardas Hannele. Gyvenu su savo vyru Šiaurės Karolinoje, JAV, jo gimtojoje valstijoje. Aš gimusi Paryžiuje, Prancūzijoje, tačiau ilgą laiką gyvenau Toronte, Kanadoje. Kai tik grįžau į Paryžių pabaigti mokyklos, nusprendžiau mokytis Ryerson’o Universitetinėje Mados Mokykloje, Toronte, kurią baigiau ir gavau Mados dizaino bakalauro laipsnį.

ag: Kada nusprendei bloginti? Kaip viskas prasidėjo?

H: Viskas prasidėjo 2008tųjų Sausį. Tuo metu gyvenau visai šalia Kolumbo, Ohajo valstijoje ir jaučiausi labai izoliuota. Pirmą kartą gyvenime buvau visiškai neįkvėpta savo aplinkos ir jaučiausi tiesiog atskirta nuo mados pasaulio. Ironiška, tačiau kaip tik tuo metu dirbau populiarių drabužių kompanijos technikos skyriuje, tačiau aplinka tenai pasirodę besanti blanki ir sterili. Fiksuodama savo derinukus internete galėjau susisiekti su panašiai mąstančiomis asmenybėmis ir praplėčiau akiratį susijusį su asmeniniu stiliumi. Mano blogas: Style À Propos

ag: Kaip apibūdintum savo stilių?

H: Mano stilius yra eklektiškas, kadangi mėgstu derinti kontrastuojančius elementus. Kasdienių derinukų fiksavimas padėjo man suprasti, kad net ir labai norėdama suteikti savo stiliui pavadinimą, iš tiesų jis nėra svarbus. Ką aš vilkiu, ir kaip aš tai vilkiu keičiasi kartu su manimi diena iš dienos. Būna dienų, kai jaučiuosi žaismingesnė nei kiti, labiau linkusi išbandyti naujus dalykus, kas padeda uždaryti vienas duris ir atidaryti kitas, su naujomis patirtimis už jų. Nereiškia, kad senųjų durų nenorėsiu atidaryti kažkada vėliau.

ag: Kas tave labiausiai įkvepuia? Ar tai tikroji mada, o galbūt kažkas, ką matai savo aplinkoje? Gamta? Nuotaika?

H: Mane įkvepia menas, muzika ir žmonės. Menas: mane traukia Art Deco linijos ir formos. Negaliu nepaminėti Tamaros de Lempickos paveikslų. Muzika: ji yra tokia įpatingai svarbi. Ji kaip mano įkvėpimo nešėja, pulsas, kuris išneša jį į paviršių. Man patinka įvairi muzika. Žmonės: Grožiuosi keletu tikrai bebaimių ir talentingų blogerių, kurie drįsta išreikšti savo asmenybę per stilių ir dalinasi savo kūryba.

ag: Kaip tu išsirenki, ką vilkėti? Ar būna kažkoks drabužis, “aplink“ kurį tu apsirengi? Ar tu pirma mintyse pamatai derinuko formą ir bandai pasiekti ją derindama? Kaip vyksta tas procesas?

H: Mane labai traukia potencialūs kontrastai, kai renkuosi ką rengtis. Įtampa, kurią sukelia tie elementai yra tai, kas man įdomu aprangoje. Mano tikslas yra pasiekti tam tikros harmonijos tarp įprastų ir neįprastų elementų. Dažniausiai tai pasireiškia pasipuošimu su kasdieniniais elementais arba atvirkščiai, apgaulingai kasdieniška apranga su puošniais elementais, ištrinant liniją tarp to, kas laikoma kasdieniška apranga ir to, kas laikoma puošnumu. Išsirenku viršutinę ar apatinę derinuko dalį ir judu nuo ten. Dažnai gaunu derinuką, kuriame net nelieka to pirminio drabužio, aplink kurį rengiausi, kadangi visas likęs derinys pasakoja visai kitą istoriją. Nepamenu, kad būčiau surinkus gerą derinuką, jei pradedu nuo batų.. man jie yra dalis baigiamųjų štrichų.

ag: Tavo stiliaus ikonos.

H: Neturiu konkretaus asmens mintyse. Tačiau žaviuosi žmonėmis, kurie pažįsta save tiek, kad galėtų aiškiai parodyti, kokie jie yra, nepaisant to, kaip jie apsirengę. Kitais žodžiais tariant, žmonėmis, kurių stilius yra išskirtinis.

ag: Kur dažniausiai perki savo drabužius? Ar pavadinimas etiketėje kaip nors veikia tavo pasirinkimą?

H: Aš perku drabužius kai tik galiu sau tai leisti ir tai yra tai, ko aš ieškau. Vardai neveikia mano pasirinkimo, nebent atrandu, kad konkreti firma yra kažkuo labai įpatinga. Vistiek didžiausia dalis pagrindinių kompanijų produkcijos atkeliauja iš tų pačių gamyklų iš Azijos ar Meksikos. Ir tai beveik nieko nekainuoja jiems užsakyti masinę produkciją tose šalyse. Faktas yra tas, kad visuomet bus pigesnė, labiau prieinama drtabužio versija, o stilius ir kokybė dažnai būna identiški. Daugelis kompanijų kopijuoja vieni nuo kitų, taigi anoks čia stebuklas. Kita vertus, manau, kad yra svarbu paremti kompaniją ar dizainerį, kuriuo tu tiki.

ag: Ar manai, kad tik modeliai gali demonstruoti mados fantaziją? Ką manai apie pastaruoju metu mados pasaulyje išsivysčiųsią kūno formų diskusiją?

H: Ar kiekvienas gali pasiekti tą patį efektą, kaip manekenės medijoje? Galbūt ne. Modeliai privalo turėti tam tikrą stilių, nes jos yra prekybos įrankis, apnuogintos prieš griežtą industrijos akį ir išlietos pagal tam tikrą formelę, kad atitiktų tam tikrus standartus. Tačiau nemanau, kad tik modeliai gali patraukti į save dėmesį dėl savo stiliaus pajautimo. Tiesą sakant, jie tokie nėra. Kiekvienas turi potencialo susikurti įsimintiną stilių. O kuo yra žavimąsi, yra subjektyvu ir yra skirtinga, kaip ir kiekvienas žmogus yra skirtingas.

Aš labai pritariu įvairesnių kūno standartų įtraukimui į mados pasaulį (sveiko KMI normose). Pripažinimas, kad egzistuoja diskriminacija atrenkant kas demonstruoja drabužius ant podiumo ir kas puošia žurnalo puslapius (tam, kad parduoti fantaziją ir iškreiptą idealizmą), yra svarbus žingsnis pirmyn.

ag: Kokie tavo ateities planai susiję su bloginimu? Kaip manai, kiek ilgai tau šis užsiėmimsas bus įdomus? Galbūt norėsi išplėsti savo veiklos kryptis mados sferoje?

H: Norėčiau įtraukti daugiau įrašų apie įkvėpimo šaltinius, projektus, interviu, asmeninę kūrybą… Nenumanau, kodėl turėčiau nustoti bloginti artimiausiu metu, nebent tapčiau labai užsiėmusi.. visgi, net ir tuomet atrasčiau laiko blogui! Ateityje planuoju išleisti nedidelę drabužių liniją.

ag: Tavo didžiausias noras.

Kažkada kitais metais kraustysiuos atgal į Paryžių, taigi linkiu sau sėkmingo persikėlimo atgal į namus.

Reklama

About ag

crazy person from a crazy town, interested in fashion and music. working as interior designer in architecture office.

3 responses »

 1. Hi Agnes!
  Thanks again for featuring me on your lovely blog!
  Wishing you all the best 🙂
  ~Hannele

  Atsakyti
 2. Great interview, excited she gets to move back to Paris!

  Atsakyti
 3. my girlll …. i also love her Q & A of you on the post :D, great exchange! xx

  Atsakyti

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: